Shop


PD301-47: Hornhautschere, TROUTMAN, links
Original Modell, Länge 10 cm

Preis: EUR 155,70


PD301-56: Hornhautschere, TROUTMAN, rechts
Original Modell, Länge 10 cm

Preis: EUR 155,70


PD321-46: Hornhautschere, KATZIN, rechts
Länge 10 cm

Preis: EUR 156,75


PD321-57: Hornhautschere, KATZIN, links
Länge 10 cm

Preis: EUR 156,75


PD331-46: Hornhautschere, KATZIN, rechts
Länge 10 cm

Preis: EUR 162,45


PD331-57: Hornhautschere, KATZIN, links
Länge 10 cm

Preis: EUR 162,45


PD351-47: Hornhautschere, CASTROVIEJO, links
Länge 11 cm

Preis: EUR 150,15


PD371-47: Hornhautsch., CASTROVIEJO,
micro-miniatur, links, Länge 10,5 cm

Preis: EUR 150,15


PD371-56: Hornhautsch., CASTROVIEJO,
micro-miniatur, rechts, Länge 10,5 cm

Preis: EUR 150,15


PD417-43: Schere für die Kornea, CASTROVIEJO,
gebogen,stumpf/stumpf, Länge 10,7 cm

Preis: EUR 124,05


PD419-43: Schere für die Kornea, CASTROVIEJO,
gebogen, stumpf/stumpf, Länge 11 cm

Preis: EUR 121,65