Shop


PD301-47: Hornhautschere, TROUTMAN, links
Original Modell, Länge 10 cm

Preis: EUR 151,20


PD301-56: Hornhautschere, TROUTMAN, rechts
Original Modell, Länge 10 cm

Preis: EUR 151,20


PD321-46: Hornhautschere, KATZIN, rechts
Länge 10 cm

Preis: EUR 152,30


PD321-57: Hornhautschere, KATZIN, links
Länge 10 cm

Preis: EUR 152,30


PD331-46: Hornhautschere, KATZIN, rechts
Länge 10 cm

Preis: EUR 157,80


PD331-57: Hornhautschere, KATZIN, links
Länge 10 cm

Preis: EUR 157,80


PD351-47: Hornhautschere, CASTROVIEJO, links
Länge 11 cm

Preis: EUR 145,70


PD371-47: Hornhautsch., CASTROVIEJO,
micro-miniatur, links, Länge 10,5 cm

Preis: EUR 145,70


PD371-56: Hornhautsch., CASTROVIEJO,
micro-miniatur, rechts, Länge 10,5 cm

Preis: EUR 145,70


PD417-43: Schere für die Kornea, CASTROVIEJO,
gebogen,stumpf/stumpf, Länge 10,7 cm

Preis: EUR 120,50


PD419-43: Schere für die Kornea, CASTROVIEJO,
gebogen, stumpf/stumpf, Länge 11 cm

Preis: EUR 118,20